AC Reperationer Växjö

AC Reperationer i Växjö Hos Kitt´s Garage

Har din AC i bilen slutat fungera eller fått sämre effekt? Ett AC system behöver service för att fungera
effektivt. Även om din AC fungerar så kan en ac-service ge en ökad livslängd samt att du undviker
onödiga kostnader och reparationer i framtiden.

Din luftkonditionering har ca. 500-700 gram köldmedium och i genomsnitt förlorar bilen 10 procent
köldmedium per år.Om din aircondition inte har fått regelbunden service finns det risk för att ac-systemet
ger sämre effekt.

Detta får du:

 • Trycktest av systemet för att kontrollera otätheter
 • Kontroll av rör
 • Kontroll av anslutningar
 • Kontroll av samlingspunkter
 • Kontroll av fastsättning
 • Kontroll av kompressor
 • Kontroll av drivrem och fläkt
 • Tömning och torkning av systemet
 • Vakuumtest
 • Spårmedel och kompressorolja
 • Test av kylegenskap innan och efter service
 • Systemet blir påfyllt med rätt mängd enligt tillverkaren

Lånebil

Vi erbjuder alltid fri lånebil till dig som kund när du lämnar in din bil till oss.

Välkommen att kontakta oss för personlig service!

 • Copyright Kitt´s Garage AB