Teknisk Felsökning Växjö

Vi hjälper dig med Teknisk Felsökning

Med felsökning menar man en avläsning av bilens felminne. Med hjälp av en teknik som kallas
bildiagnostik scannas bilens information och berörda fordonskomponenter kontrolleras.

Nya bilar styrs idag av många olika små datorer, så kallade styrdon och gateways. Ny bilar har som
standard bra kvalite, Med bra kvalitet kommer också extremt avancerad teknik.

En felsökning gör man när bilen inte uppträder som förväntat. Det kan handla om tillfällen som när en
varningslampa tänds i instrumentpanelen, till exempel din airbaglampa eller när motorlampan lyser.
Kanske märker du att bilen inte startar som den brukar eller stannar plötsligt.Det kan vara mer eller
mindre avancerade fel och anledningarna till felen kan vara av olika svårighetsgrader.

Prisbilden för en felsökning beror på vilken typ av felsökning det är som ska utföras. Det beror också på
hur den bilmodell du kör är byggd. Vid komplexa fel, som blir allt vanligare i våra tekniskt avancerade
bilar, kan felsökningskostnaden skena iväg. Vi arbetar därför med stegvis felsökning, för att du som
bilägare ska kunna bedöma kostnaden längs arbetets gång.

 

Lånebil

Vi erbjuder alltid fri lånebil till dig som kund när du lämnar in din bil till oss.

Välkommen att kontakta oss för personlig service!